ГАРМАТНЕ М'ЯСО

Найбільш раннім літературним джерелом, в якому зустрічається цей вислів, є політичний памфлет французького письменника Шатобріана (1768-1848) "Про Бонапарта і Бурбонів", опублікований після вступу союзницьких військ у Париж в 1814 р. Закликаючи до реставрації династії Бурбонів, Шатобріан детально спиняється на темних сторонах наполеонівського режиму. Він твердить, що при Наполеоні призови на військову службу були винятково жорстокими. "Презирство до людського життя і до Франції, – пише він, – досягло такого ступеня, що новобранців називали сировиною і гарматним м'ясом". Вираз цей, характеризуючи цинічне ставлення до цінності людського життя взагалі, вживається головним чином у значенні: солдатська маса, яку посилає на смерть експлуататорська влада.

Крилаті вислови 

ГАРПІЇ →← ГАМЛЕТ

T: 0.101542588 M: 3 D: 3