САТРАП

Правитель провінції в Мідії, Персії і державі Олександра Македонського (грецьк. "сатрапус" від мідійського "хшатрапаван" – охоронець області). Будучи намісником голови держави, сатрап мав усю повноту адміністративної і судової влади. У переносному значенні сатрап – деспотичний самодур-адміністратор.

Крилаті вислови 

СВІТОВА СКОРБОТА →← САРДОНІЧНИЙ СМІХ

T: 0.119571257 M: 3 D: 3