НАРІЖНИЙ КАМІНЬ

Вираз походить з Біблії (Книга пророка Ісайі, 28, 16). Інколи цитується; старослов'янською мовою: "Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть в главу угла: от господа бысть сей, и енсть дивен во очесех наших". У наш час цей вираз вживається із значенням: основа, головна ідея.

Крилаті вислови 

НЕ ЗНАЮТЬ, ЩО ТВОРЯТЬ →← НАД РОЗБИТИМ КОРИТОМ

T: 0.122989542 M: 3 D: 3